Nieuws

mrt
1

Waterschap Rivierenland komt met nieuwe subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen

Het Waterschap Rivierenland wil de klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving blijven stimuleren en heeft daarom de Subsidieregeling klimaatactief vastgesteld. De regeling is vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 december 2021 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 230.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband van twee of meer particulieren, een vereniging en/of een stichting. Gemeenten kunnen als intermediair namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. 

 

De regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling klimaatadaptieve inrichting leefomgeving particulieren, die met ingang van 1 maart 2019 wordt ingetrokken. Deze stimuleringsregeling blijft echter wel van toepassing op aanvragen die voor deze datum ingediend zijn en op maatregelen waarvoor eerder subsidie werd verleend. 

Terug naar overzicht