Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Subsidieregeling voor activiteiten 75 jaar vrijheid in Drenthe bekendgemaakt

Drenthe wil provinciale activiteiten stimuleren, waarmee een impuls wordt gegeven aan het structureel herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten een subsidieregeling vastgesteld. De projecten, waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd moeten onder meer een duurzaam effect in de samenleving hebben en een Drents belang dienen.

De bijdrage is maximaal 75% van de subsidiabele kosten, eventueel gecombineerd met vergoedingen vanuit andere provinciale regelingen. Per project wordt minimaal € 10.000 en maximaal € 200.000 verstrekt. De regeling treedt met ingang van 1 maart 2019 in werking. Een aanvraagperiode en subsidieplafond zijn nog niet vastgesteld. 

 

De Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid is nadrukkelijk niet bestemd voor Drentse gemeenten. Zij kunnen, voor kleinschaliger activiteiten die worden georganiseerd op lokale schaal, gebruikmaken van de 'Subsidieregeling Lokale activiteiten 75 jaar vrijheid', waarover binnenkort meer bekendgemaakt zal worden. 

Terug naar overzicht