Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Overijssel maakt nieuwe wijzigingen en openstellingen bekend voor POP3 subsidie

De Regeling Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2014-2020 (POP3) is de provinciale uitwerking van het landelijke POP3. Het geheel bestaat uit maatregelen, die door de provincie worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten hebben de regeling op een aantal punten aangepast. Daarnaast is een nieuwe openstelling bekendgemaakt en een eerder vastgesteld subsidieplafond gewijzigd.

Met de Subsidie Uitvoering LEADER-projecten Overijssel Lokale Actiegroep Zuidwest Twente kan sinds 7 januari 2019 subsidie worden aangevraagd voor concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) Zuidwest Twente. Dit betreft het behouden en creëren van levendige gemeenschappen, het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied, de profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist en het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad. Hiervoor is een nieuw subsidieplafond vastgesteld van € 150.000, waarvan € 37.500 bestemd is voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten en € 112.500 voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. 

 

De subsidie Uitvoering van LEADER activiteiten bestaat uit vier subparagrafen. Naast Zuidwest Twente zijn dat Salland, Noordoost Twente en Noordoost Overijssel. Aan deze subparagrafen worden de volgende kosten, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018, ook als subsidiabel beschouwd: 

  • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie; 
  • Operationele kosten voor de uitvoering van het project; 
  • Kosten van ruimten en bijbehorende faciliteiten; 
  • Leges voor vergunningen en procedures. 

Van 18 maart tot en met 26 april 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS. Een niet-productieve investering is een investering die niet leidt tot een aanzienlijke stijging van de waarde of de rentabiliteit van het landbouwbedrijf of een andere onderneming. Het subsidieplafond bedraagt € 2,8 miljoen. Van deze paragraaf zijn de artikelen met betrekking tot definities, subsidiabele kosten, rangschikking en verplichting verder verduidelijkt. 

Terug naar overzicht