Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Subsidieregeling medische zorg aan onverzekerden gewijzigd

De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is ingesteld om de onverzekerden problematiek aan te pakken onder mensen die verzekeringsplichtig zijn. Deze regeling is met ingang van 1 maart 2018 gewijzigd. Zo kunnen zorgverleners vanaf nu spoedseisende zorg aan onverzekerden ook declareren als de patiënt zijn persoonsgegevens niet wil verstrekken. Voorheen was dit niet mogelijk.

Voor alle overige zorg is nog steeds toestemming van de patiënt nodig om te kunnen declareren. 

 

Ook is de termijn waarbinnen zorgverleners de verleende zorg aan moeten melden bij de landelijke GGD-GHOR aanzienlijk verlengd. Dit is nu 7 kalenderdagen. Aanvankelijk was dit 24 uur: dit bleek in de praktijk niet haalbaar. 

 

Indien dezelfde patiënt binnen 1 maand na melding opnieuw zorg nodig heeft, hoeft de zorgverlener dit niet meer opnieuw te melden. De melding blijft 1 maand geldig. Voor de declaratie gebruikt de zorgverlener het meldnummer dat hij bij de eerdere melding heeft gekregen. Collega-zorgverleners kunnen dit meldnummer ook gebruiken. 

Terug naar overzicht