Nieuws

mrt
1

Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant binnenkort gewijzigd

De Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wordt binnenkort opnieuw gewijzigd. Dit hebben Gedeputeerde Staten in hun vergadering besloten. In de regeling wordt voortaan een onderscheid aangebracht tussen icoonprojecten en lokale projecten. Toegevoegd wordt een paragraaf voor scholen van de toekomst. Tevens zijn er voor een aantal paragrafen nieuwe budgetafspraken gemaakt.

De subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant is een gezamenlijk initiatief van de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds, met als doel de leefbaarheid te vergroten. Binnen deze regeling kan subsidie worden versterkt voor:

  • Buurtcultuur;
  • Buurtnatuur en buurtwater;
  • Buurtkerken.

In januari 2018 kondigden Gedeputeerde Staten al aan, een subsidieregeling voor 'groene schoolpleinen' open te willen stellen in april. Hiervoor wordt tot en met 2022 € 1,6 miljoen gereserveerd. De provincie financiert maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot ten hoogste € 10.000 per plein. Voor de paragraaf buurtnatuur en buurtwater wordt voortaan € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld, tot en met 2020.

 

De vierde wijzigingsregeling wordt binnenkort op het Provinciaal blad gepubliceerd. 

 

Terug naar overzicht