Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Ruim € 2 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse HIRB regeling

Van 2 tot en met 26 april 2018 kan er in Noord-Holland weer een bijdrage worden aangevraagd vanuit de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen 2017 (HIRB). Voor deze periode is een subsidieplafond van € 2,1 miljoen beschikbaar. De regeling is om uitvoeringstechnische redenen op een aantal punten aangepast.

De bepalingen voor het aanvragen van subsidie in het kader van de A-B-C-D lijst zijn verder uitgebreid. Subsidie kan voortaan ook worden verstrekt voor fysieke maatregelen, die verband houden met procesmaatregelen voor bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland, die zijn opgenomen in de A-B-C-D lijsten. Het mag hierbij niet gaan om ingrepen die betrekking hebben op het aangezicht van de bedrijfspanden. 

 

Indien het subsidieplafond wordt bereikt worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen ook ditmaal gerangschikt op een prioriteitenlijst. Per criterium kunnen 1-10 punten worden gehaald. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald op basis van een aantal vaststaande criteria. Deze zijn als volgt gewijzigd: 

  • het effect van de ingreep ten opzichte van de investering (wegingsfactor van 2);
  • de urgentie van de herstructurering op basis van de plaats op de A-B-C-D lijsten (wegingsfactor van 1,6);
  • de uitvoeringsperiode en uitvoerbaarheid van het project (wegingsfactor van 1,4);
  • de mate waarin het project bijdraagt aan het beheer op het bedrijventerrein (wegingsfactor van 1,2);
  • de mate waarin duurzame maatregelen in de fysieke uitvoering van het project zijn meegenomen (wegingsfactor van 1).

De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst. Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste gehonoreerd. 

Terug naar overzicht