Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Noord-Holland stelt € 4 miljoen beschikbaar voor MKB Innovatiestimulering (MIT)

In 2017 kunnen Noord-Hollandse ondernemers die actief zijn op het gebied van Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek subsidie aanvragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). De provincie sluit hiermee aan bij de landelijke Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT).

Vanaf 11 april 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000) en voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000). Vanaf 3 juli 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).

 

Het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) stellen gezamenlijk budget beschikbaar voor de subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar. 

Terug naar overzicht