Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Nieuwe openstelling voor Brabantse subsidie Buurtfonds

De provincie Noord-Brabant heeft een derde wijziging gepubliceerd op de 'Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant'. Dit betekent dat alle onderdelen 'Buurtcultuur', 'Buurtnatuur en buurtwater' en 'Buurtkerken' opnieuw worden opengesteld. Hierbij geldt dat het onderdeel Buurtkerken bijna geheel herzien is. Voor Buurtkerken kan voortaan subsidie worden verstrekt voor het stimuleren van het aangaan van een dialoog over de toekomst van het kerkgebouw.

Voor het onderdeel Buurtkerken kunnen subsidieaanvragen worden ingediend van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2017. Voor deze periode is een plafond vastgesteld van € 28.000. De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1.000.

 

Voor Buurtnatuur en buurtwater is ook een nieuwe aanvraagperiode vastgesteld van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2017. Het subsidieplafond bedraagt € 160.000. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op versterking van de waternatuur in buurten. Dit kan door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of door het stimuleren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving. De hoogte van de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

 

Het onderdeel Buurtcultuur tenslotte kent een nieuwe aanvraagperiode van 1 maart 2017 tot en met 13 december 2020. Voor ieder van de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 is een subsidieplafond van € 300.000 vastgesteld. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op versterking van het lokale culturele vermogen in buurten in Noord-Brabant. De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000. Indien een zzp-er aanvraagt, is het maximum echter € 5.000.

Terug naar overzicht