Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

€ 12 miljoen voor nieuwe Brabantse subsidie voor herstel Natura 2000

Als onderdeel van de 'Subsidieregeling natuur Noord-Brabant' heeft de provincie het onderdeel 'Natura 2000 / PAS' gepubliceerd. Hiermee kan zij subsidie verstrekken voor het uitvoeren van (herstel)maatregelen in Natura 2000-gebieden en gebieden die vallen binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook is subsidie mogelijk voor de inrichting van nieuwe natuur op de voor de PAS benodigde percelen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 maart 2017 tot en met 15 december 2017.

Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 12 miljoen beschikbaar. De hoogte van de subsidie voor het uitvoeren van PAS- en Natura 2000-herstelmaatregelen bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.000. De hoogte van de subsidie voor de inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen bedraagt maximaal € 20.000 per hectare. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 25.000.

 

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Ook samenwerkingsverbanden van rechtspersonen, ook met natuurlijke personen, komen in aanmerking. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht