Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Subsidie voor duurzame brandstoffen in Groningen nog mogelijk

De provincie Groningen wil beschikbaarheid van duurzame brandstoffen in de provincie vergroten door het voor tankstationhouders financieel aantrekkelijk te maken aardgas, biodiesel of bio-(m)ethanol te gaan verkopen. Op 14 april 2009 werd daarom Subsidieregeling duurzame brandstoffen geopend. Het is voor tankstationhouders in de provincie nog steeds mogelijk om subsidie aan te vragen.

Het subsidieplafond bedraagt € 170.000. Hiervan is € 90.000 bedoeld voor aardgastankstations en € 80.000 voor biodiesel- en bio-(m)ethanoltankstations. De maximale bijdrage is 50% met een maximaal subsidiebedrag van € 30.000 voor nieuwe aardgasvulpunten. Voor nieuwe biodiesel- of bio-(m)ethanolvulpunten is dit € 20.000. Een bedrag van € 5.000 is gereserveerd voor voor het ombouwen van bestaande vulpunten naar biodiesel- of bio-(m)ethanolvulpunten.

Terug naar overzicht