Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Stimuleringsfonds maakt nieuwe regeling persinnovatie bekend

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft voor 2013 een nieuwe regeling voor persinnovatie bekendgemaakt. Met de Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2013 kan subsidie worden verstrekt voor vernieuwingen op het gebied van journalistieke producten en diensten, van vervaardiging tot presentatie. Hierbij is aandacht voor het gehele journalistieke proces, inclusief verkoop, distributie en presentatie. Subsidie kan worden aangevraagd door een of meerdere rechtspersonen (in oprichting). Natuurlijke personen kunnen voor projecten tot maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen.

Aanvragen kunnen in twee ronden worden ingediend. De eerste aanvraagronde sluit op 19 mei 2013, de tweede op 20 oktober 2013. Het subsidieplafond bedraagt € 450.000 per ronde. Indien het subsidieplafond uit de eerste ronde niet geheel is bereikt, kan het resterende deel worden toegevoegd aan het beschikbare bedrag voor de tweede ronde. Per aanvraag kan maximaal € 100.000 voor een periode van maximaal een jaar worden verstrekt. Van het bedrag en de periode kan worden afgeweken, indien de activiteiten volgens het Stimuleringsfonds van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak.
Het voorschot bij subsidieverlening bedraagt maximaal 50% van het subsidiebedrag.

Terug naar overzicht