Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Drenthe investeert in cultuureducatie

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen gaan investeren in cultuureducatie op basisscholen. Deze extra investering, in combinatie met het door het rijk beschikbaar gestelde budget voor cultuureducatie, geeft scholen de gelegenheid meer aandacht te besteden aan cultuureducatie.

De rijksoverheid stelt jaarlijks ruim € 10 per leerling beschikbaar. Door cofinanciering van de provincie, een bijdrage van de Drentse gemeenten en de verwachte bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie, wordt dit verhoogd tot ongeveer € 25 per leerling. De basisscholen krijgen het geld grotendeels zelf in handen, op voorwaarde dat ze in een meerjarenplan aangeven hoe ze dit gaan besteden. De scholen mogen zelf cultuureducatie inkopen bij onder andere kunstencentra, culturele organisaties, musea en kunstenaars. Inmiddels heeft 80 procent van de Drentse basisscholen gemeld mee te doen aan de regeling, die geldt voor de komende vier jaar.

De gemeente Emmen stelt € 60.000 beschikbaar. Naast de provinciale subsidie van € 240.000 leveren de elf overige Drentse gemeenten een gezamenlijke bijdrage van € 210.000. Emmen en Drenthe verwachten daarnaast jaarlijks een subsidie van € 270.000 te krijgen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Terug naar overzicht