Nieuws

mrt
1

Budget SRE Adviesregeling (SAR) uitgeput

Het samenwerkingsverband Eindhoven (SRE) laat weten dat het budget voor de in januari gestarte Adviesregeling (SAR) uitgeput is. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Voor de gelijktijdig gestarte Investeringsregeling (SIR) is nog wel budget beschikbaar.

De SRE Investeringsregeling (SIR) heeft tot doel nieuwe en vernieuwde economische activiteiten op het platteland te stimuleren zodat nieuwe economische dragers op het platteland ontstaan en werkgelegenheid wordt gecreëerd of behouden. De SIR ondersteunt bedrijven op het platteland die zich richten op innovatie. Innovatie wordt daarbij gedefinieerd als: een voor de aanvrager nieuwe product/markt combinatie. Het moet hierbij gaan om: een nieuw product of dienst, een nieuwe markt of een combinatie hiervan. De ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening.

Terug naar overzicht