Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

ZonMw-oproep 'Vroegsignalering en opvolging in de wijk'

Het doel van deze oproep is om de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning - na een melding of na (vroeg-)signalering van zorgwekkend gedrag - te verbeteren. Daarbij spelen de politie, (acute) ggz, GGD, huisarts, gemeente en andere belangrijke ketenpartners een belangrijke rol bij de signalering, maar ook bij toeleiding naar zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om niet-acute hulp aan mensen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden, waarbij de inzet van (bemoei)zorg nodig kan zijn.

Binnen deze oproep kunnen gemeenten, GGD en politie subsidie aanvragen voor initiatieven die zich richten op vroegsignalering en opvolging in de wijk en toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijk-GGD’er. Deze professionals werken samen met lokale en regionale partners om escalaties en zoveel mogelijk (onnodig) leed te voorkomen en te beperken. Daarbij hebben ze een onafhankelijke rol, waarin ruimte is om te doen wat nodig is om een persoon met onbegrepen gedrag snel te helpen.

Projecten moeten worden uitgevoerd in samenwerking met organisaties uit het domein zorg en welzijn, het veiligheidsdomein en (vertegenwoordiging van) cliënten en naasten. Deze partijen kunnen aan de subsidieaanvraag worden toegevoegd als medeaanvragers.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 20 miljoen. In deze oproep wordt gewerkt met een verdeelsleutel op basis van het inwoneraantal van de gemeente. Afhankelijk van de het aantal inwoners kan per gemeente maximaal het volgende budget worden aangevraagd:

  • Kleine gemeenten tot 50.000 inwoners kunnen maximaal € 200.000 aanvragen;
  • Middelgrote gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners kunnen maximaal € 300.000 aanvragen;
  • Grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen maximaal € 400.000 aanvragen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via MijnZonMw. De deadline is 16 april 2024.

Terug naar overzicht