Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Friese LEADER-regeling vanaf 5 februari open voor aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van deze partijen, voor de uitvoering van concrete acties die bijdragen aan de doelen en resultaten genoemd in de volgende lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS):

  • de LOS Noordwest-Fryslân;
  • de LOS Zuidoost-Fryslân;
  • de LOS Zuidwest-Fryslân.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 50.000 tot maximaal € 124.999 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 5 februari 2024 via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden ingediend bij de provincie Fryslân. Aanvragen kunnen in de jaren 2024 tot en met 2027 jaarlijks tot en met 11 april en tot en met 17 oktober worden ingediend.

Het totale subsidieplafond bedraagt € 9.527.688, als volgt verdeeld per LEADER-gebied:

  • € 3.175.896 voor Noordwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden;
  • € 3.175.896 voor Zuidoost-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland;
  • € 3.175.896 voor Zuidwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Terug naar overzicht