Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Zuid-Holland vervangt regeling voor Interreg-projecten

Het doel van de opnieuw vastgestelde regeling is om de Zuid-Hollandse economie een duurzame en innovatieve impuls te geven, door het stimuleren van de deelname van Zuid-Hollandse partners aan projecten binnen de Interregprogramma’s Vlaanderen-Nederland, Noordzeeregio en Noord-West Europa.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie als bedoeld in de programma’s Interreg VI Vlaanderen-Nederland, Interreg VI Noordzeeregio en Interreg VI Noord-West Europa. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie op grond van één van de genoemde Interregprogramma’s.

De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de subsidiabele kosten van de aanvrager tot een maximum van € 105.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Dit kan tot uiterlijk tien weken nadat het goedkeuringsbesluit door het bevoegde bestuursorgaan van één van de genoemde Interregprogramma’s is genomen. Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

Terug naar overzicht