Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

NWO-oproep voor onderzoek quantumtechnologie

In aanmerking komen hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de volgende Nederlandse kennisinstellingen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitair medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.


In aanvulling hierop kunnen aanvragen voor een (persoonlijke) postdoc-aanstelling worden ingediend door kandidaten die zijn gepromoveerd (vóór de deadline van deze call), ongeacht of ze een vaste aanstelling hebben en of ze uit Nederland of het buitenland komen.

Subsidie is beschikbaar voor fundamenteel onderzoek dat de technologieontwikkeling binnen één of meerdere van de Katalyst (KAT) programma’s voedt. De KAT-programma’s zijn beschreven in het Quantum Delta NL Groeifonds voorstel:

 • KAT-1: Quantum Inspire: de eerste Europese quantumcomputer;
 • KAT-2: Nationaal quantumnetwerk;
 • KAT-3: toepassingen voor quantumdetectie.


Subsidie wordt verstrekt voor één tijdelijke wetenschappelijke functie (PhD of postdoc), in combinatie met één of meer van de andere beschikbare budgetmodules, tot een maximum van € 620.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De deadline is 13 april 2023.

Terug naar overzicht