Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Noord-Holland: nieuwe regeling kleine infrastructuur

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van kleine infrastructurele projecten die de verkeersveiligheid bevorderen, of die ertoe leiden dat het regionale fietsnetwerk wordt verbeterd, of waarmee doorfietsroutes worden gerealiseerd.

Subsidie kan worden aangevraagd door beheerders of eigenaren van openbare infrastructuur als bedoeld in de Wegenwet in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland en IJmond, Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar en Westfriesland, met uitzondering van de Staat der Nederlanden, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • a. het aanleggen of aanpassen van wegen of voetpaden met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • b. het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • c. het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op regionale fietsroutes met als hoofddoel het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk;
  • d. het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op een doorfietsroute met als hoofddoel het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk;
  • e. het in combinatie met activiteiten a, b, c of d laten uitvoeren van een Ontwerptoets verkeersveiligheid voor het aanleggen of aanpassen van wegen, voetpaden of fietsstraten.


De subsidie bedraagt:

  • 55% van de subsidiabele kosten voor de maatregelen die behoren tot de in onderdeel a genoemde activiteit;
  • 75% van de subsidiabele kosten voor de maatregelen die behoren tot de in onderdeel b en c genoemde activiteit;
  • 90% van de subsidiabele kosten voor de maatregelen die behoren tot de in onderdeel d genoemde activiteit;
  • 55% van de subsidiabele kosten voor de maatregelen die behoren tot de in onderdeel e genoemde activiteit, met een maximaal subsidiebedrag van € 5000.


De totale subsidiabele kosten van een project mogen niet meer bedragen dan € 3.500.000.

Aanvragen kunnen van 7 februari 2023 (9:00 uur) tot en met 21 september 2023 (17:00 uur) worden ingediend bij de provincie Noord-Holland.

In totaal is er in 2023 een budget van € 14 miljoen beschikbaar. Dit is verdeeld over een aantal deelplafonds, te weten: € 7 miljoen (Algemeen), € 1.597.000 (Alkmaar), € 1.007.000 (Gooi en Vechtstreek), € 876.000 (Kop van Noord-Holland), € 1.174.000 (Westfriesland) en € 2.346.000 (Zuid-Kennemerland en IJmond). Aanvragen worden per regionaal deelplafond behandeld op volgorde van ontvangst. Indien door honorering van de aanvraag het toepasselijke regionaal deelplafond geheel of gedeeltelijk wordt overschreden, wordt de aanvraag op volgorde van ontvangst geheel of gedeeltelijk gehonoreerd ten laste van het algemeen deelplafond, totdat dit plafond is bereikt.

Terug naar overzicht