Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Nieuwe Noord-Hollandse regeling buurtbusprojecten

Het doel van deze onlangs al aangekondigde nieuwe regeling, de opvolger van de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 (BBUSNH2020), is het stimuleren van buurtbusprojecten. Voor 2023 is een budget van € 197.500 beschikbaar.

Subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen die openbaar vervoer per buurtbus verzorgen in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a. het oprichten van een vereniging en het verzorgen van een of meerdere buurtbuslijnen voor het eerste jaar;
  • b. het verzorgen van een of meerdere buurtbuslijnen;
  • c. de viering van het tienjarig jubileum van de vereniging.


Een subsidie voor activiteiten als bedoeld onder a bedraagt:

  • € 2200 voor het oprichten van de vereniging;
  • € 11.000 voor de eerste buurtbus per kalenderjaar, of een evenredig gedeelte van dit bedrag voor het resterende deel van het kalenderjaar, gerekend vanaf de aanvang van de activiteit;
  • € 7260 per volgende buurtbus per kalenderjaar, of een evenredig gedeelte van dit bedrag voor het resterende deel van het kalenderjaar, gerekend vanaf de aanvang van de activiteit, tot een maximum van twee buurtbussen.


Een subsidie voor activiteiten als bedoeld onder b bedraagt:

  • € 11.000 voor de eerste buurtbus per kalenderjaar;
  • € 7260 per volgende buurtbus per kalenderjaar, tot een maximum van twee buurtbussen.


Een subsidie voor activiteiten als bedoeld onder c bedraagt € 22 per vrijwilliger per jubileum. Deze subsidie wordt gelijktijdig verstrekt met de subsidie, bedoeld onder b.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Hierbij geldt dat:

  • aanvragen voor activiteiten onder a worden ingediend uiterlijk dertien weken na oprichting van de vereniging;
  • aanvragen voor activiteiten onder b en c worden in de periode van 1 februari tot en met 1 oktober van het kalenderjaar waarop de aanvraag om subsidie betrekking heeft, ingediend.


Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht