Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

MDIEU-regeling opnieuw open voor sectoranalyses

Sectorale samenwerkingsverbanden, die nog geen subsidie voor een sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen op basis van het extra aanvraagtijdvak van 3 april 2023 tot en met 28 april 2023 een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse. De subsidie hiervoor bedraagt een vast bedrag van € 20.000.

Hiernaast is het wederom mogelijk om een al gemaakte sectoranalyse van een update te voorzien. Wanneer een samenwerkingsverband al eerder subsidie heeft ontvangen om een sectoranalyse te maken, komt het in aanmerking om met een vast bedrag van € 10.000 die sectoranalyse van een update te voorzien. Voor de mogelijkheid van een update is gekozen, omdat sinds het opstellen van voorgaande sectoranalyses de effecten van onder andere COVID-19 en de huidige arbeidsmarktkrapte niet of in mindere mate zijn meegenomen.

Een update dient te bestaan uit een vernieuwde versie van de sectoranalyse, voorzien van twee toegevoegde hoofdstukken. In het eerste nieuwe hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier de update is uitgevoerd en welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd. In het tweede nieuwe hoofdstuk wordt onderbouwd of er verschillen zijn tussen de geüpdatete sectoranalyse en de originele sectoranalyse en zo ja, welke verschillen dit zijn.

Voor het nieuwe aanvraagtijdvak is een subsidieplafond vastgesteld van € 2 miljoen.

In het najaar van 2023 zal overigens ook nog een MDIEU-aanvraagtijdvak worden opengesteld waarin subsidie kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van een activiteitenplan. De sectoranalyse die op grond van de nu gepubliceerde wijziging kan worden uitgevoerd, kan in dat aanvraagtijdvak worden gebruikt.

Terug naar overzicht