Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis sluit voor aanvragen VvE’s

Er is een wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) gepubliceerd. Met de wijziging wordt het aanvraagloket voor verenigingen per 2 februari 2021 gesloten.

Aanleiding voor de sluiting van het aanvraagloket is dat in december 2020 veel nieuwe aanvragen van VvE’s zijn binnengekomen voor hoofdstuk IV, paragraaf 2 (energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen en zeer energiezuinig pakket). De aanvragen voor subsidie op grond van dit onderdeel overstijgen ruimschoots het bedrag van € 12 miljoen dat tot het einde van de looptijd (31 december 2022) voor deze aanvragen beschikbaar is.

VvE’s hebben hun aanvragen voor de jaargrens willen doen, om gebruik te maken van het tijdelijk verhoogde subsidiepercentage in de EEH. Duidelijk is dat dit verhoogde percentage een sterke prikkel is geweest. Ook de verruiming van de regeling in september 2020, waardoor gemengde VvE’s met koop- en huurwoningen ook subsidie kunnen ontvangen voor het aandeel huurwoningen binnen de VvE, geeft waarschijnlijk een extra stimulans.

De aanvragen worden op volgende van binnenkomst in behandeling genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is aannemelijk dat het beschikbare plafond volledig zal worden geclaimd door de aanvragen die reeds zijn ingediend. Een deel van de nu toe ingediende aanvragen zal moeten worden afgewezen omdat het plafond bereikt is. Indienen van nieuwe aanvragen heeft daarom geen zin meer. Met het oog hierop is het wenselijk het aanvraagloket zo spoedig mogelijk te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat aanvragen blijven binnenkomen, waardoor de uitvoeringslasten blijven toenemen, terwijl er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen budget meer is om nieuwe aanvragen te honoreren.

Het beschikbare budget voor subsidies voor hoofdstuk IV, paragraaf 1 (energieadvies of meerjarenonderhoudsplanning (mjop) en procesbegeleiding) is overigens nog niet uitgeput. Het doel van die subsidie is ondersteuning te bieden bij activiteiten die samenhangen met energiebesparende maatregelen waarvoor subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, kan worden verstrekt. Hoofddoel van de EEH is het realiseren van energiebesparing in gebouwen. De subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 1, van de EEH moet indirect ook leiden tot de verduurzaming van meer gebouwen van VvE’s, maar draagt daar, anders dan de maatregelensubsidie, niet direct aan bij. Daarom is besloten ook het loket voor energieadvies of mjop en procesbegeleiding te sluiten en met het resterende beschikbare budget het subsidieplafond voor subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, te verhogen. Daarmee kan het resterende budget dus worden ingezet ten behoeve van maatregelensubsidie.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

Terug naar overzicht