Nieuws

feb
1

Overijssel maakt nieuwe en gewijzigde regelingen en plafonds bekend

De provincie Overijssel heeft vijf nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd, enkele bestaande regelingen gewijzigd en een aantal regelingen ingetrokken. Ook zijn voor veel regelingen de subsidieplafonds voor 2021 aangepast (meestal verhoogd).

De vijf nieuwe regelingen zijn de Subsidieregeling aanpak van invasieve exoten (USOVAIE), de Subsidieregeling MKB-voucher (USOVMKB), de Subsidieregeling sociale hypoheek Overijssel 2.0 (USOVSHO), de Subsidieregeling vitale en gezonde samenleving 2.0 (USOVVIT) en de Subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen 2021 (USOVZG).

Enkele bestaande regelingen die flink zijn aangepast, zijn de Subsidieregeling leefbaar platteland 2.0 (USOVLP), de Subsidieregeling uitvoering programma nieuwe energie Overijssel 2017-2023 (USOVUPNE), de Subsidieregeling verbeteren condities voor aandachtsoorten 3.0 (USOVAS3) en de Subsidieregeling vitaliteit van steden (stadsarrangementen) (USOVVITBIN).

Per direct ingetrokken én opgevolgd door de nieuwe regelingen zijn de Subsidieregeling innovatievouchers (USOVINVO), de Subsidieregeling kennisondersteuning agro&food in Overijssel 2020 (USOVKAGFO), de Subsidieregeling vitale en gezonde samenleving 2020 (USOVVITAAL) en de Subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen (USOVZLGB).

Hieronder een overzicht van de nieuwe regelingen.

Subsidieregeling aanpak van invasieve exoten
Het doel van deze regeling is het stimuleren van de bestrijding of beheersing van aangewezen invasieve exoten. Invasieve exoten zijn planten of dieren die niet zelfstandig, maar enkel door menselijk handelen Nederland hebben kunnen bereiken en die grote schade toebrengen aan inheemse soorten of risico’s opleveren voor humane of veterinaire gezondheid, hoogwaterveiligheid, hydrologie of economie.

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s) of particuliere grondeigenaren. Subsidie kan worden aangevraagd voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 40.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen van 1 februari 2021 tot en met 1 juni 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 100.000 dit toelaat.

Subsidieregeling MKB-voucher
Het doel van deze regeling is ondernemingen in Overijssel te ondersteunen bij onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe verdienmodellen en digitale vaardigheden en dienstverlening.

Subsidie kan worden aangevraagd door een mkb-onderneming met een fysieke vestiging in Overijssel of een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen, elk met ten minste één fysieke vestiging in Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen of digitale dienstverlening en verkoop, met uitzondering van activiteiten gericht op het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), websiteoptimalisatie, social media campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten;
  • b. onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en productieprocessen, dan wel het verbeteren van bestaande producten, diensten of productieprocessen door toepassing van innovatie;
  • c. scholing met betrekking tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot nieuwe technologieën en verdienmodellen.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500 per aanvraag voor de subsidie als bedoeld onder a, € 10.000 per aanvraag voor de subsidie als bedoeld onder b, en € 1500 per geschoold persoon, zoals bedoeld onder c, tot een maximum van € 15.000 per aanvraag. In afwijking hiervan bedraagt de subsidie voor retail-, gastvrijheids-, culturele en maatschappelijke mkb-ondernemingen maximaal € 2400 per geschoold persoon zoals bedoeld onder c, tot een maximum van 80% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000.

Aanvragen kunnen vanaf 10 februari 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 2.680.000 dit toelaat.

Subsidieregeling sociale hypoheek Overijssel 2.0
Het doel van deze regeling is om multifunctionele accommodaties (Mfa’s) zoals dorpshuizen en kulturhusen, te ondersteunen om uit de door het coronavirus veroorzaakte financiële crisis te komen.

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren of exploitanten van Mfa’s met een vestiging in Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor de instandhouding van een Mfa. Het gaat hierbij om activiteiten die nodig zijn om een Mfa draaiende te kunnen houden met inbegrip van investeringen die een Mfa toekomstbestendig maken of het verbeteren van de programmering.

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 300.000 dit toelaat.

Subsidieregeling vitale en gezonde samenleving 2.0
Het doel van deze regeling is het ondersteunen van initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, corporaties of kerkgenootschappen, welke volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • een initiatief dat bijdraagt aan een vitale en gezonde samenleving en dat betrekking heeft op de gevolgen van coronacrisis;
  • advies en ondersteuning voor een nieuw of verbeterd verdienmodel voor een initiatief dat de duurzaamheid van het initiatief ten goede komt.


De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 2500 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 200.000 dit toelaat.

Subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen 2021
Het doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit en met name het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel.

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de provincie Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • de uitvoering van een verkenning;
  • de ontwikkeling en/of uitvoering van een project sociale kwaliteit.


De subsidie voor de uitvoering van een verkenning bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per aanvraag. De subsidie voor de ontwikkeling en/of uitvoering van een project sociale kwaliteit bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 februari 2021 worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 500.000 dit toelaat.

Terug naar overzicht