Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt subsidie Genieten van water vast

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een subsidieregeling bekendgemaakt, waarmee een vergoeding kan worden aangevraagd voor maatregelen die bijdragen aan het waterbewustzijn van de bevolking in de regio. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 december 2020. Voor deze regeling is een subsidieplafond vastgesteld van jaarlijks € 50.000.

De bijdrage per gehonoreerde aanvraag is 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot maximaal € 10.000. De activiteiten moeten kosteneffectief zijn en bijdragen aan de bewustwording van zowel de hoofdtaken van het waterschap als de doelen uit het waterbeheerplan. 

 

De initiatieven zullen worden beoordeeld door specialisten van het waterschap, gespecialiseerd op het gebied van recreatie en waterbeheer. Hierbij is draagvlak voor het initiatief een toetsingscriterium. 

Terug naar overzicht