Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

VerDuS SURF Pop Up 2019 open voor aanvragen

Bij NWO kunnen tot en met 4 april 2019 aanvragen worden ingediend voor kleine kortlopende SURF-projecten (Smart Urban Regions of the Future), oftewel SURF Pop Up projecten. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor projecten die een nadere invulling geven aan de maatschappelijke opgaven van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF).

Binnen SURF Pop Up van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), kunnen consortia met ten minste één kennisinstelling en één publieke of private partner subsidie aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. In 2019 vinden twee rondes VerDuS SURF Pop Up plaats. 

 

SURF Pop Up is onderdeel van het kennisprogramma SURF, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het vlak van slimme stedelijke regio’s.

Terug naar overzicht