Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant aangepast en opnieuw opengesteld

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de vijfde wijzigingsregeling op de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 gepubliceerd. De wijzigingsregeling bevat, naast nieuwe indiendata en subsidieplafonds, ook enkele kleine technische aanpassingen.

Paragraaf 2, Natura 2000 / PAS, is van 31 januari tot en met 13 december 2018 opnieuw geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 20 miljoen. Er kan subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

  • het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen;
  • het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen;
  • de inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen.

De bijdrage voor inrichting van nieuwe natuur is verhoogd van € 20.000 naar maximaal € 30.000 per hectare. 

 

Vanuit Paragraaf 3, Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op: 

  • de aanleg van een landschapselement in de vorm van beplanting, een poel of een natuurvriendelijke oever;
  • het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement.

Een cultuurhistorisch landschapselement is een streekeigen groenelement in de vorm van beplantingselement met inheemse soorten of puntvormig waterelement met een ecologische functie dat voor 1950 is aangelegd. Aanvragen kunnen van 31 januari tot en met 13 december 2018 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 255.000. 

 

Paragraaf 4, Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, is van 31 januari tot en met 2 juli 2018 geopend voor aanvragen. Hiervoor is een subsidieplafond vastgesteld van € 420.000. 

 

Zie voor meer informatie de wijzigingsregeling.

Terug naar overzicht