Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Overijssel maakt nieuwe wijzigingen bekend in Uitvoeringsbesluit subsidies 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben nieuwe wijzigingen op het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017 gepubliceerd. Bestaande paragrafen zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd. Ook zijn er paragrafen komen te vervallen. Ten slotte zijn er twee nieuwe paragrafen aan het besluit toegevoegd. Het geheel is met ingang van 2 februari 2018 van toepassing.

Er zijn aanpassingen in de volgende paragrafen: 

  • Vitaliteit van binnensteden (stadsarrangementen);
  • Hernieuwbare energie en energiebesparing;
  • Energiebesparende maatregelen (geld terug actie);
  • Energielening Overijssel;
  • HRM Scholingstraject MKB;
  • Duurzame ondersteuning startende ondernemers;
  • Uitvoering Ontwikkelopgave Natura 2000.

Aan hoofdstuk 3, Milieu en Energie, wordt de paragraaf 'Earth Hour' toegevoegd. Earth Hour is een wereldwijde actie van het Wereld Natuur Fonds, waarbij in gebouwen en woningen het licht een uur lang uit gaat, om zo aandacht te vragen voor het behoud van de aarde. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het voorbereiden of uitvoeren van activiteiten in dit kader. Aanvragen kunnen tot en met 1 maart 2018 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000. Earth Hour 2018 vindt plaats op 24 maart 2018.

 

Van hoofdstuk 6, Regionale economie, worden de paragrafen Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, Kiezen voor techniek in het primair en voortgezet onderwijs, Kiezen, leren en werken in de techniek en Vernieuwende arbeidsmarktconcepten ingetrokken. Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd: '1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt'. Hiermee kan subsidie worden aangevraagd voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen of de voorbereiding / organisatie van tien of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend door gemeenten, onderwijsinstellingen en (collectieven van) ondernemingen. Hiervoor is € 400.000 beschikbaar. 

Terug naar overzicht