Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

NRO call Werkplaats Onderwijsonderzoek 'Gepersonaliseerd Leren met ICT in het Primair Onderwijs' geopend

Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen vooraanmeldingen worden ingediend voor de call Werkplaats Onderwijsonderzoek 'Gepersonaliseerd Leren met ICT in het Primair Onderwijs'. De deadline van een vooraanmelding is 9 maart 2018. Deze is verplicht. Er is een budget beschikbaar van € 600.000. Hiermee wordt één aanvraag gehonoreerd. De werkplaats heeft een looptijd van drie jaar en moet uiterlijk 1 september 2018 starten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse hogescholen en Nederlandse besturen van scholen voor primair onderwijs. Na het indienen van de vooraanmelding moet op deze op 23 maart toegelicht worden met een persoonlijke presentatie voor een commissie van experts. Deze presentatiedag vindt plaats in Utrecht. 

 

Doel van de werkplaats onderwijsonderzoek is het verhogen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk door:

  • het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
  • kennis te ontwikkelen en ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij besturen, scholen en leerkrachten en
  • de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de praktijk te bieden voor onderzoek en opleiding.

Deze oproep valt onder de verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO).

 

De deadline van een uitgewerkte aanvraag is 24 mei 2018.

Terug naar overzicht