Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Kamer geïnformeerd over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) in 2017

In de programmaperiode 2014-2020 heeft Nederland een bedrag van € 510 miljoen te besteden. Naast de Europese bijdrage komt er eenzelfde bedrag bij aan nationale cofinanciering. In deze programmaperiode van het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt Nederland zich op twee thema's: Actieve inclusie en Duurzame Inzetbaarheid. In de Voortgangsbrief ESF 2017 heeft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten en de benutting van het budget.

Het thema Actieve inclusie richt zich op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het totale ESF-budget voor dit thema bedraagt € 363 miljoen. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s vragen subsidie aan voor de gemeenten en (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO/PrO scholen). De andere aanvragers onder dit thema zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en het UWV. De benutting binnen dit thema is boven verwachting hoog. Dit komt mede door vereenvoudigingen in de verantwoording van kosten die in deze periode zijn ingevoerd en de toegenomen begeleiding van de aanvragers voorafgaand, tijdens en na afloop van de ESF-projecten. In vorige periodes van het programma werden de eerste jaren getypeerd door opstartproblemen en een flinke onderbenutting. Dit goede resultaat heeft als keerzijde dat na afloop van de huidige projectenronde, die doorloopt tot in het jaar 2019, geen nieuw ESF-budget beschikbaar kan worden gesteld aan de arbeidsmarktregio’s. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn hier onlangs per brief over geïnformeerd. 

 

Het thema Duurzame Inzetbaarheid kent twee onderdelen in het huidige ESF-programma: subsidie voor bedrijven en instellingen, en subsidie voor regio’s en sectoren. Voor het onderdeel subsidie voor bedrijven en instellingen is halverwege de programmaperiode ongeveer 50% van het beschikbare budget benut. Er zijn tot nu toe meer dan 2.800 adviezen voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid in een arbeidsorganisatie uitgebracht. Het onderdeel subsidie voor regio’s en sectoren is later in het programmaperiode gestart, eind 2016. In 2018 zal een nieuwe aanvraagronde worden opengesteld. 

 

Daarnaast biedt het ESF-thema Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) subsidie voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze subsidie voor GTI-projecten heeft betrekking op de vier grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit thema heeft een gemeenschappelijke doelstelling met een thema uit het programma ‘Kansen voor West II’, dat wordt medegefinancierd vanuit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). De projecten uit het eerste tijdvak lopen tot en met maart 2018. In februari van dit jaar start het tweede aanvraagtijdvak. Een evaluatie van deze geïntegreerde aanpak zal in 2020 volgen.

 

Klik hier voor inzage in de Kamerbrief. 

Terug naar overzicht