Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een Openstellingsbesluit vastgesteld voor Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Het is één van de maatregelen binnen de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020. Aanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers, van 20 februari tot en met 31 maart 2017. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Het bedrag bestaat voor 50% uit middelen uit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling ELFPO en voor 50% uit provinciale cofinanciering. Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 verstrekt. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 

 

Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op de criteria kosteneffectiviteit, de kans op succes / haalbaarheid, de mate van effectiviteit en de mate van innovativiteit. Per criterium kan een bepaald aantal punten worden gescoord. Projecten met het hoogst aantal punten komen als eerste voor subsidie in aanmerking. 

Terug naar overzicht