Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
1

Zesde AAL-call geopend

De zesde call van het Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL) is gepubliceerd op de Europese AAL website. Het thema is “ICT-based Solutions for supporting 'Occupation of Life' of older adults". Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2013.

In deze subsidieronde gaat het om oplossingen die ouderen kunnen ondersteunen om actief bezig te blijven met 'occupation in life': (on)betaalde activiteiten die een bijdrage leveren aan de gemeenschap, de maatschappij en de economie. Het programma is op zoek naar oplossingen, die stimulerend en ondersteunend zijn voor ouderen om betaalde of onbetaalde activiteiten te (gaan/blijven) doen, bijvoorbeeld als zelfstanding ondernemer, ZZP-er, adviseur of vrijwilliger.

Het programma Ambient Assisted Living (2008 – 2013) is een Europees samenwerkingsprogramma in het licht van de vergrijzing. Doel van het programma is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Daarnaast wil het programma de ontwikkeling- en innovatiekracht op dit gebied bundelen en de economische en industriële positie van Europese landen en bedrijven versterken. Behoeften en wensen van de ouderen (en hun mantelzorgers) vormen het uitgangspunt en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma.

Terug naar overzicht