Cookie preferences
SettingsI agree

Projects

Aardappelzetmeel als bouwsteen voor groene chemie

Richard Mous & Sophie Pahud de Mortanges | 01-11-2023

De chemische industrie is een van de meest energie-intensieve bedrijfstakken. Immers, voor de productie van chemicaliën zijn er diverse reactie- en scheidingsstappen benodigd waar zeer hoge temperaturen bij komen kijken. Bovendien worden er nog steeds toxische fossiele bronnen gebruikt als bestandsdeel van deze chemicaliën waardoor deze een enorme hoge footprint hebben. De chemische industrie in Nederland is mede hierdoor verantwoordelijk voor 11% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Toch zijn de verschillende chemicaliën die hieruit voortkomen van essentieel belang voor de maakindustrie. Daarom is het van belang dat er gezocht wordt naar duurzame alternatieven voor complexe chemicaliën. Deze alternatieven dienen geproduceerd te kunnen worden met behulp van energie-efficiëntere productiemethodes, zodat ze technisch en economisch competitief kunnen zijn met de huidige standaard.

De opkomst van platformmoleculen is een belangrijke doorslag in de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven in de chemische industrie. Platformmoleculen zijn bio-based chemicaliën met gespecialiseerde functies, zodat ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als additief of als crosslinker voor de productie van bulkchemicaliën.

Rodenburg Groep
is een familiebedrijf dat al sinds de jaren ‘40 producten maakt uit afvalstromen van de aardappelindustrie. Tot op heden gebruikt het bedrijf nog altijd voornamelijk zetmeel uit aardappelen als materialenbron voor haar producten. Waar Rodenburg oorspronkelijk haar producten voornamelijk als veevoer verkocht, is de focus in de afgelopen 20 jaar komen te liggen op de ontwikkeling en de productie van bio-based polymeren alsook platformmoleculen.Op dit moment is Rodenburg bezig met het ontwikkelen van een innovatief productieproces voor een nieuw platformmolecuul. Dit platformmolecuul heeft de potentie om veel petrochemische en op zware metalen gebaseerde producten te vervangen. Voor het onderzoek naar dit proces, zal Rodenburg‘s Tony Starch – een afsplitsing van Rodenburg – een pilot/demo-installatie bouwen. Met deze installatie zullen er praktijktesten worden uitgevoerd, waarbij onder andere proefbatches voor eindgebruikers worden geproduceerd en geanalyseerd.  Hiermee kunnen de optimale procesparameters en de KPI’s van het product worden bepaald.

InnoFunding heeft voor de activiteiten van Rodenburg (en haar partner Millvision) succesvol financiering aangevraagd via het Just Transition Fund (JTF), waarna onlangs de officiële kick-off meeting van dit project heeft plaatsgevonden. Niet alleen stelt deze JTF-subsidie Rodenburg in staat om haar pilotwerkzaamheden uit te voeren, ook worden de resultaten die hieruit volgen direct gebruikt om de businesscase en de massa- en energiebalansen uit te werken ter voorbereiding op de bouw van een demonstratiefabriek.