Nieuws

apr
21

Stageregeling Corona Drenthe vastgesteld, twee ton te verdelen

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben een nieuwe subsidieregeling vastgesteld ter vergroting van het aantal stage- en leerplekken voor met name mbo-studenten die woonachtig zijn in Drenthe.

De nog te publiceren regeling is de uitwerking van de motie 'Stageregeling Corona', die in oktober 2020 door Provinciale Staten is aangenomen. In het kader van de regeling komt € 200.000 beschikbaar, waarmee bedrijven en instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten van de begeleiding.

Zie ook: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/gs-besluiten/@138497/gs-besluitenlijst-20/

Terug naar overzicht