Nieuws

mei
20

Subsidieregeling voor stageplaatsen zorg wordt met één jaar verlengd

Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij de looptijd van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (STAGEZORG2011) met één jaar wil verlengen.

De regeling loopt nu nog tot en met 31 juli 2021, maar als het aan Van Ark ligt krijgt de regeling dus een looptijd tot en met 31 juli 2022. De minister acht de verlenging van belang om de huidige subsidiëring te kunnen voortzetten. De Tweede Kamer krijgt nu dertig dagen de mogelijkheid zich uit te spreken over de voorgestelde verlenging, voordat Van Ark de wijziging zal ondertekenen en ter publicatie aan de Staatscourant zal zenden.

De regeling beoogt het beschikbaar komen van een voldoende aantal stageplaatsen via een relatief stabiel en op toekomstige zorgbehoeften gebaseerd stageaanbod in de zorgsector te ondersteunen. De regeling met een jaarlijks budget van € 112 miljoen voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het aanbieden van stages voor bepaalde opleidingen in de zorgsector. Stageaanbieders van de in de regeling genoemde opleidingen komen in aanmerking voor de subsidie.

De regeling is positief geëvalueerd in 2020. Om vervolg aan de positieve evaluatie te geven is besloten de regeling beleidsarm, dus zonder wijzigingen, met één jaar te verlengen. Dit zodat het volgende kabinet de beleidsinhoudelijke beslissingen kan nemen over eventuele wijzigingen in de regeling die voortvloeien uit de evaluatie, aldus Van Ark.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/19/kamerbrief-over-wijziging-van-de-subsidieregeling-stageplaatsen-zorg-ii-in-verband-met-verlenging-van-de-werkingsduur

Terug naar overzicht