Nieuws

mei
19

Steun voor medisch specialisten die in loondienst gaan, krijgt vervolg

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2020 en 2021 (OITMSZ20) is gepubliceerd.

Doel van deze regeling, een vervolg op de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019 (OITMSZ17), is het compenseren van de schade die medisch specialisten leiden indien ze overstappen naar loondienst.

De subsidie vermindert de financiële belemmeringen voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan zonder vergoeding voor de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. Voor de periode 2020-2021 is een plafond van € 8 miljoen vastgesteld.

Het ziekenhuis waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, vraagt de tegemoetkoming aan. Indien deze wordt toegekend, maakt dit onderdeel uit van de afspraken die ziekenhuizen en specialisten maken in verband met de overgang naar loondienst en de verdeling van de schade. Dit bedrag vormt een gedeeltelijke compensatie voor de beëindiging van de onderneming van de vrij gevestigde medisch specialist zonder vergoeding. De niet gecompenseerde schade komt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, voor rekening van het ziekenhuis en/of de medisch specialist. Het bedrag van de subsidie is € 100.000.

Aanvragen moeten door de zorgaanbieder of de zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, namens de medisch specialist worden ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 30 juni van het desbetreffende overstapjaar worden ingediend. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht