Krediet

Het is niet altijd eenvoudig om als onderneming bij de banken aan financiering te komen. De overheid biedt via garantstellingen en kredietverlening een aantal faciliteiten die dit eenvoudiger moeten maken.

Omdat ondernemingen voor de risicovolle R&D-activiteiten vaak niet of onvoldoende terecht kunnen op de kapitaalmarkt, bestaat er het Innovatiekrediet, waarin Innofunding een flink track record heeft opgebouwd. Deze kredietvorm is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Met het Innovatiekrediet kan eenderde van de kosten van een innovatief ontwikkelingsproject in een MKB onderneming worden gefinancierd. Over de overige tweederde financiering moet reeds voldoende zekerheid zijn. Deze regeling is daardoor niet altijd geschikt voor start-ups.

MKB-bedrijven kunnen van het borgstellingskrediet (BMKB) gebruik maken wanneer zij een lening willen afsluiten, maar de bank daarbij te weinig zekerheid kunnen bieden (onderpand, zoals gebouwen of machines). Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Bij de BMKB staat de overheid voor maximaal 50% borg voor een nieuwe bancaire kredietfaciliteit van maximaal 1 miljoen Euro. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, kan een bank eerder bereid zijn om een lening te verstrekken. Innofunding werkt hiertoe samen met de Technodesk van ABN AMRO Bank en met Vectrix. Bedrijven met een WBSO-subsidie, starters en bedrijven die willen ondernemen in het buitenland, kunnen rekenen op extra steun via het BMKB. Voor grote en middelgrote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland, bestaat er een soortgelijke borgstelling: de Garantie Ondernemersfinanciering (GO).

De groeifaciliteit biedt een mogelijkheid voor de later-stage risicokapitaalmarkt. Deze is bedoeld voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s) om verdere groei te bewerkstelligen.

ir. Jaap Bunnik

  • Projectontwikkeling
  • Regionale subsidies
  • Maatschappelijke en zorg subsidies

ir. Sijmen Verveer

  • Technologie en innovatie
  • Industriële investeringen
  • Software-ontwikkeling

Contactgegevens