Projectfinanciering

Innofunding is gespecialiseerd in het realiseren van de juiste financieringsmix voor uw ideeën. Het gaat hierbij veelal om combinaties van eigen geld, vreemd vermogen, (bank)kredieten en subsidies. Wij kijken op een creatieve manier naar allerhande mogelijk varianten, ook in de context van uw (te optimaliseren) ondernemingstructuur. Hierbij dragen wij waar nodig specialisten aan uit ons uitgebreide partnernetwerk. Selecteer één van de vier bovenstaande termen om hier meer informatie over te zien.

Een innovatiecyclus kent verschillende fasen en analoog hieraan een typische financieringsbehoefte. We onderscheiden hierbij:

  1. Een eerste onderzoek van idee tot proof of principle. De bijbehorende kosten zijn in de ordegrootte van 10 duizend tot 200 duizend Euro. Hierbij wordt onderzocht of een nieuw idee technisch en economisch haalbaar is, welke partners en kennis nodig zijn en hoe het toekomstige verdienmodel en bedrijfsorganisatie eruit zullen zien. Naast de eigen inbreng van de ondernemer, zijn familieleden, vrienden, durfinvesteerders en business angels (informal investors) bij de financiering en start betrokken. Dit gebeurt in de vorm van leningen of uitgifte van aandelen. Steeds vaker wordt crowdfunding ingezet (bijvoorbeeld via Symbid). Verschillende subsidieregelingen hebben mogelijkheden voor de financiering van haalbaarheidstudies.
  2. Van proof of principle naar proof of concept. Deze fase vergt een investering van enkele tonnen tot een paar miljoen Euro. Hierbij wordt dieper onderzoek verricht naar de werking achter gevonden principes en worden prototypen gebouwd. In deze fase kan een mix van financieringsbronnen worden samengesteld, onder meer in de vorm van nationale en Europese R&D-subsidies, SEED-capital fondsen en/of het Innovatiekrediet.
  3. Van proof of concept naar de markt: de Valley of Death. In deze fase is de kapitaalbehoefte groot, maar de toegang tot financiering is beperkt door een negatieve cash-flow en hoge risico’s voor venture capital fondsen. Bovendien zijn subsidies in de regel niet bestemd voor de meeste commerciële activiteiten. Hier is een creatieve inzet nodig om het hoofd boven water te houden. De overheid komt hiertoe met een revolverend fonds en diverse subsidieprogramma’s onder het Topsectorenbeleid bieden gelegenheid om pilotprojecten uit te voeren in zogenaamde proeftuinen.

ir. Jaap Bunnik

  • Projectontwikkeling
  • Regionale subsidies
  • Maatschappelijke en zorg subsidies

ir. Sijmen Verveer

  • Technologie en innovatie
  • Industriële investeringen
  • Software-ontwikkeling

Contactgegevens